Jump to content

Анонс: Версия 2.6.17 на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

На 30.01.2018 г. издадохме версия 2.6.17 на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO.

 

Какво е новото и промененото в тази версия:

 

 • Добавена е поддръжка на работа с баркод скенер и в модул "Производство". За фирмите, които желаят изцяло да премахнат употребата на клавиатура и мишка при работата с този модул е добавена и възможност за активиране на специален режим на работа - само с баркод четец. За повече информация относно този режим на работа, свържете се с нас.
 • Възможността за работа с баркод четец в модул "Продажби и фактуриране" е подобрена - при сканиране (последователно или в произволен ред) на няколко еднакви артикула, програмата автоматично ще натрупва количеството им към първия открит ред, съдържащ този артикул в текущата операция (документ), вместо да ги добавя като допълнителен ред или да очаква от оператора да променя количеството ръчно.
 • Към функцията за масова актуализация на цените чрез импорт от CSV файл (в модул "Стоки") е добавена възможност да се актуализират и себестойностите на стоките.
 • В модул "Приходи и разходи" е добавена функция за калкулиране на задълженията на (и към) избран контрагент по избрани от потребителя операции. Справката е достъпна от контекстното меню, което се появява при чукване с десния бутон на мишката върху група от избрани записи на един и същи клиент и/или доставчик в този модул.
 • Възможният максимален брой на групите е увеличен от 1000 на 5000.
 • Автоматичното активиране на режим на търсене при избор на артикул е променено така, че активирането ще става при наличието на поне 100 артикула, вместо както досега - при налични поне 1000 различни артикула.
 • За по-голямо удобство на потребителите в модул "Продажби" е добавена възможност да се използва клавиша "+" от цифровата клавиатура като заместител на бързия клавиш F2 (при добавяне на артикули към документа).
 • Глобалната настройка "Операциите без достатъчна наличност са разрешени", активирането на която прави възможно изписването на по-големи от наличните количества стоки, вече ще изисква администраторски права както при активиране, така и при деактивиране, за да се премахне възможността за злоумишлената й употреба в разрез с приетата политика за водене на склада.

 

Какво е коригирано:

 

 • При създаване и отпечатване на документи за прехвърляне на стоки от един склад - в друг (в модул "Прехвърляне"), ако на оператора е отнето правото да вижда себестойностите и доставните цени на артикулите, програмата скрива единичните и общите себестойности на стоките на всеки от редовете, но по грешка разкрива (само при печат) общия сбор от себестойностите на включените в документа артикули. Проблемът е отстранен.
 • Ако при отразяване на покупката на стоки от доставчик операторът е пропуснал да отбележи, че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а след това съхрани тази операция и излезе от модул "Доставки", не е възможно да укаже на програмата (дори след смяна на доставчика с такъв, който е регистриран по ЗДДС или след промяна на данните на оригиналния доставчик), че следва да се добави и размера на данъка, освен ако не изтрие и създаде повторно същия документ. Проблемът е отстранен. Програмата вече ще предупреждава оператора, когато редактира вече съхранени доставки без начислен ДДС и избира нов доставчик, който е регистриран по ЗДДС, или пък се променят данните на текущо избрания доставчик така, че той вече да е регистриран по ЗДДС.
 • При пакетно унищожаване на документи по типове и периоди, ако операторът е указал на програмата да изтрива само трансферни операции (т.е. има отметка само пред "трансфери"), програмата не регистрира направения избор и отказва да продължи с изтриването, докато операторът не избере поне още един различен тип операции. Проблемът е отстранен.
 • При актуализиране на количествата и себестойностите на артикулите чрез импорт на салдо от CSV файл, програмата пропуска да промени себестойността на артикулите и актуализира единствено количествата. Проблемът е отстранен.
 • В някои ситуации е възможно програмата да откаже да съхрани трансферна операция в модул "Прехвърляне" поради недостатъчна наличност и наложена забрана за работа без достатъчна наличност, въпреки че въведеното от оператора количество е равно на наличното в склада. Проблемът се проявява рядко и е породен от грешка, дължаща се на закръглението на числата. Проблемът е отстранен.
 • При редактиране на съхранено дебитно или кредитно известие, ако генерираната към него стокова разписка е била предварително изтрита или пък операторът откаже промените по оригиналния документ да се пренесат към нея, артикулите в известието се записват с нулеви количества и цена, което се вижда при повторното зареждане на известието. Проблемът е отстранен.

 

Както обикновено, освен цитираните по-горе промени, тази версия включва и множество други оптимизации и настройки в работата на програмата, както и дребни корекции "под повърхността", с които обаче няма да ви отегчаваме :)

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...