Jump to content

Анонс: Версия 2.1.x на InCash


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

  • Администратор

На 11.07.2013 г. беше издадена версия 2.1.3 на продукта InCash. Версията отстранява няколко незначителни пропуска в работата на програмата и оптимизира нейната работа.

 

На 25.07.2012 г. беше издадена версия 2.1 на продукта InCash. Промените в нея са:

  • Добавена е възможност за дублиране на запис - позволява на потребителя да създава нови приходни или разходни операции, имащи същото съдържание (описание на операцията, тип, платени суми, валута и категория) като това на избрания от потребителя оригинален запис, който се използва за шаблон. Тази възможност би била полезна в случай, че на потребителят често се налага да въвежда сходни или напълно идентични операции, спестявайки му време при попълване на основните параметри на записа. Функцията е достъпна чрез командата "Създаване на копие на избрания запис" от менюто "Редакция", както и чрез клавишната комбинации Alt+Enter или Alt+двукратно кликване с мишката (върху оригиналния запис).
  • Добавена е възможност за запаметяване и бърз избор на до 5 потребителски селекции от категории - ако данните в документите на InCash са асоциирани с множество категории и подкатегории, организирани в комплексна структура, и често се налага резултатите от справката да бъдат филтрирани по точно определени комбинации от категории, вече е възможно тези потребителски селекции от произволно комбинирани категории да бъдат запаметявани за бърза многократна употреба, така че да не се налага потребителят да ги избира ръчно. Опциите за избор, запаметяване и изтриване на съхранените потребителски селекции са достъпни от контекстното меню, което се появява при чукване с десния бутон на мишката върху филтъра с категориите.
  • Добавени са бързи клавишни комбинации за превключване към същия период на предишния/следващия месец (Shift+стрелка наляво и Shift+стрелка надясно), както и за превключване към същия период на предишната/следващата година (Ctrl+стрелка наляво и Ctrl+стрелка надясно).
  • Променено е действието на клавишната комбинация Ctrl+M, която до момента служеше за показване на данните за целия текущ месец (т.е. от първо до последно число на месеца). Клавишната комбинация вече ще се използва за показване на данните от първото до текущото число на месеца.
  • В редактора на категориите е добавена допълнителна колона, която показва собственото салдо на категорията, без да включва салдата на нейните подкатегории.
  • Корекции по сортирането на табличния списък с категориите в редактора на категории.
  • Премахната е колоната за тип на операцията, тъй като сумите на приходните и на разходните операции вече се визуализират в две отделни колони, озаглавени като "приход" и "разход" (от версия 2.0), т.е. тази колона вече е напълно излишна.

 

Приятна работа с версия 2.1 на InCash! Както и досега, ако имате предложения, които според Вас биха подобрили работата и функционалността на продукта, не се колебайте да ги споделите по имейл или чрез форума на програмата.

 

Списък с промените в предишната версия (2.0.х) можете да прочетете тук...

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
  • Create New...