Jump to content

Анонс: Версия 2.4.3 на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

На 01.09.2010 г. беше публикувана версия 2.4.3 на продукта StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в нея:
 

 • С оглед повишаване на бързодействието при работа в мрежа е премахната проверката за валидност на базата, която се извършваше при стартиране на програмата. Вместо това, проверката ще продължи да се извършва при всяка създаване или възстановяване на архив.
 • В основните модули на програмата е добавена възможност за запомняне на размера (широчината) на колоните в таблиците, когато той е бил променен ръчно от потребителя.
 • Във филтъра на справката за реализация по артикули е добавена възможност за филтриране на данните и по начин на плащане: касово или безкасово (банково).
 • В глобалните настройки на програмата е добавена възможност за указване на програмата да третира номенклатурните кодовете като цифрови/буквено-цифрови. По подразбиране кодовете се третират като буквено-цифрови. Това нововъведение има отношение към начина, по който се сортират данните в справките, когато е приложено сортиране по код.
 • Добавена е възможност за отпечатване на текущите неизплатени задължения на клиента в стоковите разписки. Разрешаването/забраняването на тази функция става от менюто с предпочитания на потребителя (и по-конкретно в настройките на модул "Продажби и фактуриране").
 • Добавена е настройка, чрез която операторът може да забрани или разреши отпечатването на пълните данни за клиента и доставчика в стоковите разписки. При забрана за отпечатване на пълните данни, програмата ще отпечатва само наименованието на получателя и доставчика по сделката, без останалите реквизити (населено място, адрес, МОЛ, Булстат и ИН по ЗДДС), които са задължителни само за фактурите. По подразбиране се отпечатват пълните данни.
 • При издаване на кредитно известие, програмата вече ще предлага да попълни автоматично списъка с артикулите, техните количества, цени и отстъпки от оригиналната фактура.
 • Корекции във функциите за експорт на данните в CSV файл от справките за стокооборот и печалба по месеци и клиенти - поради грешка, в старата версия не се експортираше полето с наименованието на клиента.
 • Коригирана е грешка в програмата, поради която при наложена забрана за показване на артикулите с нулева наличност в справката за "Наличности и вложени средства", програмата продължаваше да ги показва.
 • При зададена настройка за автоматично попълване на последното въведено име на лицето, което съставя документа в модул "Продажби", програмата игнорираше настройката и не попълваше името му автоматично. Проблемът е отстранен в настоящата версия.
 • Грешка в справката за реализацията водеше до неточни показания в полето "Сума", при прилагане на различни търговски отстъпки за различните артикули в един и същи документ, вместо една обща остъпка върху целия документ. Въпреки, че крайните показания на справката бяха верни, това потенциално можеше да подведе потребителите, които предпочитат да прилагат отстъпките по този начин. Проблемът е отстранен в настоящата версия.
 • и други...

Успешна и приятна работа с продукта!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...