Jump to content

Нова версия на StoreHouse Lite (Pro) - 0.12.4


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Издадена е версия 0.12.3 (вижте по-долу и коментара за версия 0.12.4) на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Eто какви са новостите в нея:

 • Добавена е възможност за редактиране на съхранени стокови разписки, фактури, проформи и ДКИ - в модул "Продажби", и на складови разписки - в модул "Доставки". (само в PRO версията). По подразбиране само адмитистратори могат да променят съхранените документи, но е възможно достъп до тази функция да бъде даден и на обикновените потребители чрез менюто "Администриране".
 • Добавена е възможност за отпечатване на сканирано лого върху фактурите, проформите и ДКИ. (само в PRO версията)
 • При печат на фактури, проформи и ДКИ е възможно задаване на допълнителен отстъп (margin) в горната част на листа - за използване на готови фирмени бланки. (само в PRO версията)
 • По подразбиране документите в модул "Продажби" ще се отпечатват с 20 мм бяло поле в лявата част на листа - за удобство при прикрепването им към папки. Ако не желаете да използвате тази възможност или искате да имате място за по-дълги наименования на артикулите, можете да я изключите от менюто "Настройки".
 • Оптимизиран дизайн и печат на документите в модул "Продажби". Отпадат някои незадължителни полета, които се отпечатваха в края на документа.
 • Полето "Обстоятелства, които определят стоката като ново МПС" ще се отпечатва единствено тогава, когато потребителят го е попълнил.
 • Отстранен е проблема, който се появява при повторно зареждане и отпечатване на кредитни известия, при което досега количествата и сумите се показваха с отрицателен знак.
 • Ускорено зареждане на списъците с артикулите при съставяне на документи.
 • Справките за печалбата по артикули и по контрагенти са преработени, а при изчислението на печалбата се взима предвид само себестойността на продадения артикул към момента на продажбата, вместо себестойността му към момента на генериране на справката.
 • Възможност за отпечатване на "тотал" за колоната с общите суми при печат на списъците с документи. (само в PRO версията)
 • Възможност за експорт на списъците с издадени документи в CSV формат. (само в PRO версията)
 • Възможност за създаване на проформи със свободен текст, вместо само с артикули, съществуващи в номенклатурата.
 • При създаване на фактура по издадена проформа вече автоматично ще се създава и стокова разписка за същата фактура.
 • Вече е възможно да се издаде фактура + стокова разписка към издадена оферта. (само в PRO версията)
 • При изготвяне на дубликат на разходна норма на изделие или услуга, вече ще се показва коректно себестойността на копието, без да е необходимо да се внясат корекии по него, за да се предизвика преизчисляване на тази стойност.
 • Вертикалният размер на редактора за разходни норми на изделия и услуги вече може да бъде променян от потребителя при необходимост.
 • На базата на на въведения от потребителя иденфикационен номер, програмата вече ще попълва автоматично полето за идентификационен номер по ЗДДС за онези контрагенти, за които потребителят е поставил отметка в полето "контрагентът е регистриран по ЗДДС".
 • При отпечатване на стокова р-ка, фактура или ДКИ, в случай, че номенклатурните кодове на клиента се използват по подразбиране, вече ще се отпечатва единствено кода на артикула по номенклатурата на клиента, вместо и двата кода - собствения и този на клиента. (само в PRO версията)
 • Добавена е възможност за изтриване на проформи - фактури.
 • Корекция в модул "Доставки" - в общите сборове по операцията вече няма да се показва информация за размера на ДДС, в случаите при които фирмата ви не е регистрирана по ЗДДС, тъй като данъкът следва да се начислява единствено в доставната цена.
 • Добавена е възможност за намаляване/увеличаване на шрифта, който се използва за отпечатване на артикулите в документите, издавани чрез модул "Продажби". Можете да променяте големината на шрифта чрез менюто "Настройки".

Успешна работа с продукта!

След публикуването на версия 0.12.3 беше установен проблем при отпечатването на фактури в свободен текст, както и на фактури издадени към стокова разписка. Вместо "Фактура" върху листа се отпечатва "Документ", докато той не бъде зареден за повторно отпечатване. Във версия 0.12.4 този проблем е отстранен.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...