Jump to content

Ръководство за работа с продукта StoreHouse PRO

 

Настоящото ръководство ще Ви запознае с начина на работа със складовата програма StoreHouse и с някои от нейните специфични възможности. Ръководството е подходящо за самообучение при започване на работа с продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO. За всички аспекти на работата с продукта, които не сме успели да засегнем и разясним достатъчно добре в ръководството, използвайте възможността да заявите телефонна или онлайн консултация в рамките на Вашия абонамент за поддръжка.

 

Съдържание:

shpro-x128px.pngИнструкции за начално конфигуриране на продукта. Създаване на нова или зареждане на съществуваща база данни. Установяване на основните настройки и работни параметри на програмата.

Към ръководството

 
shpro-x128px.pngВъвеждане на фирмените данни, които програмата ще използва при издаването на фактури и други видове документи. Регистрация по ЗДДС и задаване на размера на данъчната ставка. Добавяне на банковите сметки на фирмата.

Към ръководството

Артикулни групиСъздаване и редактиране на номенклатурата на стоковите групи. Групите в StoreHouse служат за филтриране на резултатите в справките, както и за създаване на селекции от артикули, върху които да се приложат определени видове масови действия.

Към ръководството

 
Стоки и материали, изделия и услугиСъздаване и редактиране на артикули. Въвеждане на параметрите на стоките, техните цени и други характеристики.  Създаване на комплексни артикули - разходни норми за изработка на изделия или за извършване на услуги.

Към ръководството

КонтрагентиСъздаване и редактиране на номенклатурата на клиентите и доставчиците. Задаване на предпочитания за плащане, срокове за отложено плащане, избор на тип цена по подразбиране и въвеждане на специални отстъпки. 

Към ръководството

 
Инвентаризация на наличноститеИнвентаризация и коригиране на складовите наличности. Въвеждане на началните наличности на стоките при започване на работа с продукта. Пълна и частична инвентаризация на склада - създаване и промяна.

Към ръководството

Доставка на стоки и материалиДокументиране на покупките на стоки и материали от външни доставчици. Създаване, зареждане и редактиране на документи за доставка на стоки. Връщане на стоки към доставчици. Преобразуване на заявки в доставка. Доставки по допълнителна мерна единица с автоматично трансформиране към основната мярка по предварително определен коефициент на преобразуване.

Към ръководството

 
Продажби и фактуриранеДокументиране на продажбите на стоки, изделия и услуги. Издаване на фактури, дебитни и кредитни известия, стокови разписки и проформа фактури. Генериране на документи за продажба на базата на други операции и документи. Създаване, зареждане и редактиране на продажби. Търговски отстъпки, специални цени, начини на плащане и падежи.
 

Към ръководството

Производство на изделия по рецептаСъздаване и редактиране на производствени операции. Автоматично изписване на материалите по предварително дефинирани разходни норми и остойностяване на готовата продукция. Замяна на материалите по време на производство. Автоматизиране на производствените операции чрез баркод четец.

Към ръководството

 
Прехвърляне на стоки и материали между обектиПрехвърляне на артикули между виртуалните складови обекти. Създаване и редактиране на трансферни операции, отпечатване на документи за прехвърляне на стоки. Импорт на трансферни операции от други бази данни. Възможни приложения на функцията за трансфер.  

Към ръководството

Гаранционни картиСъздаване и отпечатване на гаранционни карти. Издаване на гаранционна карта на базата на съхранена продажба или с произволни артикули. Въвеждане на серийните номера на артикулите и техните гаранционни срокове. Общи гаранционни условия.

Към ръководството

 
Оферти и ценови листиСъздаване и редактиране на оферти за доставка и продажба на избрани артикули. Отпечатване на документа като оферта или като ценова листа. Печат на документ със снимки на артикулите. Автоматично генериране на оферта за цели стокови групи.

Към ръководството

Заявки към доставчициСъздаване и отпечатване на заявки към външни доставчици за доставка на стоки и материали. Изготвяне на заявки с цени и без цени.

Към ръководството

 
Приходи и разходиУправление на приходите и разходите. Следене и погасяване на задълженията на клиенти и задълженията към доставчици. Въвеждане на частични и окончателни плащания. Справка за задълженията и плащанията.

Към ръководството

Потребители и права за достъпОграничаване на достъпа с пароли и потребителски акаунти с различни права. Създаване на потребителски профили и присвояване на права за достъп до отделните програмни модули и функции. Разрешаване на достъп до избрани виртуални обекти. Деактивиране на потребителски акаунти.

Към ръководството

 
Архивиране и възстановяванеЗащита срещу загуба на информация чрез редовно създаване на компресирани резервни копия на базата данни. Промяна на пътя за съхранение на архивите на StoreHouse. Възстановяване на базата данни от избран архив. Препоръчителни практики при архивирането на данните.

Към ръководството

 

Допълнителни материали, които могат да са Ви от полза:

 

Инсталация и актуализация на продукта

Едновременна работа на множество потребители върху обща база данни в локалната мрежа

Отдалечена работа със StoreHouse PRO през Интернет

Отпечатване на документи в PDF файл

Отпечатване на Вашето лого върху фактурите (и други документи)

Едновременно избиране на няколко елемента от списък с множество елементи

Промяна на номерацията на фактурите

Импорт и експорт на данни от CSV файл

Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър

Инсталиране върху флаш памет и стартиране в преносим ("portable") вид

Експресен старт със StoreHouse LITE в няколко стъпки

Работа с няколко бази данни в StoreHouse PRO

Издаване на фактури за авансово плащане в StoreHouse PRO

Как да намалим размера на базата данни в StoreHouse PRO

Запазване на данните от LITE версията при преминаване към StoreHouse PRO

 

Страница на складовите програми StoreHouse LITE и StoreHouse PRO×
×
  • Create New...