Jump to content

Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър

Преместването на продукта на нов компютър започва с инсталиране на програмата на новото работно място. Инсталацията се прави чрез оригиналния инсталационен файл на същата или на по-нова версия на StoreHouse от тази, която е била инсталирана на стария компютър.

Преместването на данните следва да става единствено чрез механизма за архивиране и възстановяване на данни в програмата, тъй като само той гарантира архивирането и целостта на данните, както и коректното им разполагане на новата система.

Следвайте дословно посочената по-долу процедура:

 1. Предварително се уверете, че разполагате с оригиналното инсталационно копие на продукта - файлът, който сте изтеглили от нашия уебсайт и чрез който сте направили инсталацията на програмата.

  Потребителите на StoreHouse LITE могат да заредят най-актуалната LITE версия от страницата на продукта. Потребителите с активен абонамент за StoreHouse PRO могат да изтеглят инсталационния файл от същото място, но след вход с клиентското си име и парола.  Ако абонаментът Ви е изтекъл и не желаете да го подновите, използвайте локално съхраненото копие от Вашия компютър.
   
 2. Инсталирайте продукта на новия компютър.
   
 3. Чрез средствата за архивиране на данни в StoreHouse създайте архив на базата данни на стария компютър и си отбележете името и мястото, под което е съхранен архивния файл.
   
 4. Преместете архивния файл на новия компютър.
   
 5. Стартирайте програмата на новия компютър и преминете към процедурата по възстановяване от архив в менюто "Система". Посочете архивния файл, който сте преместили предварително на новия компютър. Уверете се, че сте позволили на програмата да извърши проверката за валидност на архивираните данни, както и че резултатът от нея е бил положителен.
   
 6. След като завършите горната стъпка данните Ви вече са възстановени от архива и ще бъдат достъпни за работа след като лицензирате продукта на новото работно място.
   
 7. Ако сте потребител на PRO версията извършете процедурата по лицензиране на продукта (въвеждане на лицензните данни). Следвайте процедурата, която е описана в писмото, което сме Ви изпратили при покупката на лиценза.

  Уверете се, че между момента на създаването на архива и преустановяване на работата с програмата на стария компютър и момента на лицензиране на новото работно място са изминали поне 30 минути. В случай, че този минимален интервал не е спазен, ще получите съобщение, че лицензът вече се използва на друго работно място и работата на програмата ще бъде прекратена.
   
 8. След като се уверите, че продуктът е лицензиран, проверете дали данните Ви са прехвърлени успешно. Това може да стане чрез зареждане и преглед на произволен документ или данни, които сте въвели на старото работно място. Ако те са достъпни в новата инсталация на продукта, значи данните са прехвърлени успешно.
   
 9. След като се уверите, че лицензирането на продукта и прехвърлянето на данните са извършени успешно, деинсталирайте копието на продукта от стария компютър като използвате оригиналния деинсталатор на програмата.
   
 10. Накрая, чрез менюто "Настройки" -> "Предпочитания на потребителя и общи настройки" задайте подходящите настройки за работа на програмата, така че да отговарят на настройките, които сте използвали на стария компютър.

 ×
×
 • Create New...