Jump to content

Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър

 

При определени обстоятелства (най-често при обновяване на хардуера или преинсталация на операционната система) се налага продуктът StoreHouse PRO и данните, управлявани чрез него, да бъдат преместени на нов компютър. Тази процедура е твърде проста, но тъй като не е изрично документирана в ръководството за работа с продукта, тя често става повод за неоснователни опасения или пък за грешни действия от страна на потребителя. В настоящата статия ще обясним накратко - стъпка по стъпка - процеса по преместване на продукта StoreHouse PRO на нов компютър.

Важно!

Една от най-често срещаните грешки при преместване на програмата на нов компютър е копирането на папката с инсталационните файлове от единия компютър - на другия. Обърнете специално внимание, че копирането на инсталационните файлове на друг компютър НЕ представлява валидна инсталация на програмата, нито гарантира копиране на въведените данни, а това в особена степен важи за версиите на програмата преди версия 2.5. Подобно действие застрашава не само работоспособността на програмата като цяло, но и може да доведе до загуба на данни.

 

Процесът по преместване на продукта на нов компютър преминава през инсталирането на програмата чрез нейния оригинален инсталатор на новото работно място. От друга страна, преместването на самите данни следва да става само и единствено чрез механизма за архивиране и възстановяване на данни в програмата, тъй като само той гарантира архивирането и целостта на данните, както и коректното им разполагане на новата система.

За да преместите продукта и въведените в него данни, следвайте посочената по-долу процедура:

 1. Предварително се уверете, че разполагате с оригиналното инсталационно копие на продукта - това е файлът, който сте изтеглили от нашия уебсайт и чрез който сте направили инсталацията на програмата. В случай, че в процеса на ползването на продукта сте инсталирали негови актуализирани версии, осигурете наличието на инсталатора на най-актуалната от тях, т.е. тази, която сте използвали на стария компютър до момента на преместването или по-нова. Не инсталирайте по-стара версия от тази, с която сте работили до момента, тъй като данните Ви най-вероятно няма да бъдат съвместими с нея. От нашия уебсайт можете да изтеглите най-актуалната версия на продукта (освен в случаите, при които абонаментът Ви за актуализация е изтекъл), затова най-добрият вариант е да я изтеглите именно от там, но ако съхранявате и разполагате с локално копие на същия файл (което силно Ви препоръчваме) или пък абонаментът Ви е изтекъл, можете да направите инсталацията и от него.
   
 2. Инсталирайте продукта на новия компютър. В случай, че имате нужда, консултирайте се с ръководството за работа с продукта по отношение на инсталирането на програмата. Частта, озаглавена като Инсталация, преинсталация и деинсталация" се занимава точно с тази материя. Не стартирайте продукта все още.
   
 3. Чрез средствата за архивиране, предвидени в програмата, създайте архив на базата данни на стария компютър и си отбележете името и мястото, под което е съхранен архивния файл. Уверете се, че сте позволили на програмата да извърши обстойна проверка за валидността на създадения архив и изчакайте завършването на проверката, както и потвърждението за нейния успех. В случай, че имате нужда от разяснения по въпросите, свързани с архивирането и възстановяването на данните, консултирайте се с ръководството за работа с продукта в частта, озаглавена като "Архивиране и възстановяване".
   
 4. Преместете архивния файл на новия компютър. Ако работите с версия на продукта, която е по-стара от версия 2.5, разположете архивния файл в директорията, в която сте инсталирали програмата на новия компютър. Ако работите с версия 2.5 или по-нова, можете да разположите архивния файл на произволно, избрано от Вас място. В случай, че използвате флаш памет, за да преместите архива, задължително се уверете, че сте изпълнили процедурата по безопасно изключване на външната памет в Windows, в противен случай рискувате да повредите архива по време на неговото преместване.
   
 5. Стартирайте програмата на новия компютър и от мениджъра за управление на бази данни изберете "възстановяване от архивно копие".. Посочете архивния файл, който сте преместили предварително на новия компютър. Уверете се, че сте позволили на програмата да извърши обстойна проверка за валидността на архивираните данни, както и че резултатът от нея е бил положителен. В случай, че в директорията, в която сте инсталирали програмата вече е била създадена друга база данни, програмата ще я зареди автоматично, без да Ви предлага стартиране на мениджъра за управление на бази данни. В този случай просто изпълнете процедурата по възстановяване на данни от архив в менюто "Система" -> "Възстановяване от архивно копие".
   
 6. След като завършите горната стъпка данните Ви вече са възстановени от архива и ще бъдат достъпни за работа след като лицензирате продукта на новото работно място. Уверете се, че между момента на създаването на архива на стария компютър и момента на фактическото лицензиране на новото работно място са изминали поне 30 минути. В случай, че този минимален интервал не е спазен, при опит за лицензиране на продукта ще получите съобщение, че лицензът вече се използва на друго работно място и ще се наложи да изчакате да измине посочения интервал от време, преди да можете да завършите процеса по преместване на лиценза.
   
 7. Извършете процедурата по лицензиране на продукта (въвеждане на лицензните данни) по начина, описан в писмото, което сте получили при закупуване на лиценза.
   
 8. След като се уверите, че продуктът е лицензиран, проверете дали данните Ви са прехвърлени успешно. Това може да стане чрез зареждане и преглед на произволен документ или данни, които сте въвели на старото работно място. Ако те са достъпни в новата инсталация на продукта, значи данните са прехвърлени успешно.
   
 9. След като се уверите, че лицензирането на продукта и прехвърлянето на данните са извършени успешно, деинсталирайте копието на продукта от стария компютър като използвате оригиналния деинсталатор на програмата.
   
 10. Накрая, чрез менюто "Настройки" -> "Предпочитания на потребителя и общи настройки" задайте подходящите настройки за работа на програмата, така че да отговарят на настройките, които сте използвали на стария компютър.

 ×
×
 • Create New...