Jump to content

Отпечатване на Вашето лого върху фактурите в StoreHouse PRO

StoreHouse PRO дава възможност за отпечатване на фирменото Ви лого върху документите, които издавате на своите клиенти. Логото се позиционира в горната част на листа и трябва да бъде във формат BMP, JPG, TIFF или PNG (но без прозрачност). Документите върху които можете да отпечатате лого са: фактури и проформа фактури, стокови разписки, гаранционни карти, оферти, ценови листи и заявки.

Разполагайки Вашите отличителни знаци върху тези документи можете да постигнете по-висока степен на персонализация, разпознаваемост на Вашата марка или запазен знак, дори да включите някаква допълнителна информация (като например данни за контакт с Вас).

Има два начина, по които можете да използвате тази възможност на продукта:

  • Чрез избор на изображение, което да се отпечатва автоматично с всеки поддържан и избран от Вас тип документ;
  • Чрез използване на готови бланки, които сте създали предварително в печатница


Настройки, свързани с отпечатването на лого

За да накарате StoreHouse PRO да отпечатва Вашето лого е необходимо да направите някои промени по настройките на програмата. Влезте в настройките на продукта и заредете раздела "Други настройки".

settings-logo.png

Избор на видовете документи, върху които желаете да се отпечатва лого

Най-напред трябва да вземете решение за вида на документите, върху които желаете програмата да отпечатва Вашето лого. Отпечатване на лого се поддържа за:

  • Фактурите и проформа фактурите;
  • Стоковите разписки;
  • Гаранционните карти;
  • Офертите и ценовите листи;
  • Заявките към доставчици;

Чрез поставяне на отметка пред желания вид документ(и) указвате на StoreHouse PRO да отпечатва избраното лого всеки път, когато се отпечатва такъв документ. По подразбиране отпечатването на лого е деактивирано за всички документи.


Избор на файл с Вашето лого

Има две опции за избор на файл и всяка от тях има конкретно предназначение. Те са:

Logo.bmp в директорията на базата данни - когато е избрана тази опция програмата ще проверява за наличието на файл с име "logo.bmp" в папката, в която се намира базата данни и ако такъв е наличен, той ще бъде отпечатан заедно с документа.

Тази опция е подходяща за случаите, при които чрез StoreHouse PRO управлявате повече от една фирма и всяка една от тях има собствено лого. Друго предимство на тази опция е, че при преместване на базата данни от едно място, на друго, заедно с данните местите и файла с логото. Ако изберете тази опция, уверете се, че сте разположили съответния графичен файл в папката на базата данни (а при повече от една фирма - във всяка папка с база данни на StoreHouse PRO) и името му е "logo.bmp", а форматът - Windows Bitmap.
 

Друг графичен файл - тази опция Ви позволява да укажете път към конкретен графичен файл във формат BMP, JPG, PNG или TIFF. При нея не е задължително графичният файл да се намира в папката на базата данни - той може да е на произволно място, но след като укажете път към него, уверете се, че той ще остане на това място и под това име. В противен случай програмата няма да може да го открие.

Тази опция дава повече възможности откъм вида на графичния формат, но не е подходяща за случаите, при които работите с няколко бази данни на различни фирми. При избора на файл обърнете специално внимание на това, че не е желателно да посочвате файлове, които имат прозрачен фон (например PNG файл с прозрачност), тъй като при отпечатването им те ще се отпечатат с черно запълване, което няма да е никак естетично. Препоръчваме фонът на изображенията да е бял. 

След като изберете опцията "Друг графичен файл" чукнете бутона "Избор...". Ще се покаже стандартния диалогов прозорец на Windows за избор на файл. Посочете желания файл и потвърдете избора си.
 

Настройки за отпечатване на избраното лого

След избора на желаното изображение трябва да укажете на програмата как желаете да се визуализира картинката при печат, т.е. да зададете настройките, свързани с нейния размер и подравняване спрямо листа.

settings-logo.png

Програмата поддържа следните начини за определяне на мащаба на изображението:

По широчината на листа - Този режим е активиран по подразбиране и изисква наличието на предварително подготвено изображение, което да е съвместимо с конкретните изискванията на StoreHouse PRO за печат на лого с автоматично и пропорционално запълване до широчината на листа (за конкретните изисквания виж по-долу в ръководството).  

Тази опция беше единствената поддържана във версиите на програмата преди 10.1.6, но изискваше известни умения за работа със софтуери за графична обработка, което я правеше донякъде трудна за повечето потребители и налагаше нашето съдействие или пък помощ от графичен дизайнер. Характерното за нея е, посоченото изображение се мащабира пропорционално до широчината на отпечатаната страница. Тъй като при този вид оразмеряване графичният файл би имал твърде големи размери върху листа, това налага предварителното изготвяне на бяла подложка с определен размер и пропорции, върху който да се позиционира логото. От друга страна тази опция дава възможност за използването на професионално подготвени лога, които освен изображението, включват и контактна или рекламна информация за фирмата.

Ръчно въведена широчина - Този метод за определяне на мащаба позволява на потребителя да избере графичен файл и да въведе (в милиметри) широчината, с която би желал да се отпечатва логото върху листа. Височината на изображението се изчислява автоматично от програмата на база на въведената широчина спрямо пропорциите на избраната картинка. Това вероятно е най-практичният начин за определяне на мащаба, тъй като потребителят лесно и бързо може да зададе хоризонталния размер на изображението върху листа. Изображения, чиято широчина е по-малка или по-голяма от зададената, се преоразмеряват автоматично до зададения размер.

settings-logo.png

Ръчно въведена височина - По аналогия с горния метод потребителят въвежда желаната височина на изображението (в милиметри), а програмата автоматично определя широчината на картинката според пропорциите на избрания файл. Изображения, чиято височина е по-голяма от размера на половин лист се преоразмеряват автоматично до максималната позволена височина, независимо от зададения размер.

Подравняване на изображението спрямо листа

Поддържа се подравняване вляво, вдясно или в средата на листа. Изборът зависи изцяло от Вашите предпочитания.

settings-logo.png


Печат на документите върху готови бланки с предварително отпечатано лого

Ако Вашата фирма вече е поръчала отпечатването на готови фирмени бланки в печатница и желаете да осигурите правилното позициониране на съдържанието на документите върху тези бланки, StoreHouse PRO Ви позволява да направите това чрез опцията "Документите се отпечатват върху готови бланки с фирмено лого с височина".

Когато пред тази опция е поставена отметка програмата няма да отпечатва никакво лого, а вместо това ще отпечатва документа с отстъп в горната част на листа. Височината на отстъпа се определя чрез избор от списък и може да бъде: 20, 40, 60, 80 и 100 милиметра.


Изисквания към файла с логото при мащабиране по широчината на листа

Както по-горе вече стана дума, ако сте избрали оразмеряване на логото по широчината на листа, има няколко изисквания, които се отнасят до размера и пропорциите на изображението.

Вече обяснихме, че в общия случай тази опция не е препоръчителна, особено ако логото има стандартни пропорции, които са близки до тези на квадрат. Причината за това е, че при отпечатване програмата ще разпъне изображението до запълване на широчината на листа и едновременно с това ще увеличи пропорционално неговата височина. При квадратно (или близко до квадрат лого) това би означавало, че долният край на логото ще стигне до средата на страницата и то ще стане огромно, а Вие не бихте искали това.

За да избегнете подобен проблем трябва да създадете празна (бяла) подложка с препоръчителните пропорции и да позиционирате логото върху нея така, както бихте желали да се появява при отпечатване. Широчината на тази подложка не трябва да е по-малка от 1900-2000 пиксела, а препоръчителната височина трябва да е в порядъка на 150-250 пиксела. На примерните изображения по-долу можете да видите как би трябвало да изглежда крайният резултат:

testlogo1.jpg

или

testlogo2.jpg

Желателно е изображението да е с подходяща разделителна способност, за да се избегне т.нар. "пикселиране" на картинката при печат.

Разбира се, единствената причина да предпочетете мащабиране по широчината на листа, е ако разполагате с професионално подготвен графичен файл, съдържащ не само лого, но и друга рекламна или контактна информация. В останалите случаи препоръчваме просто да изберете една от другите две възможно опции - мащаб по ръчно въведена широчина или ръчно въведена височина.

 ×
×
  • Create New...