Jump to content

Отпечатване на Вашето лого върху фактурите в StoreHouse PRO

 

В тази част на ръководството ще обясним настройките, които е необходимо да направите в StoreHouse PRO, за да може програмата да отпечатва логото на Вашата фирма и да получите по-представително изглеждащи фактури, стокови разписки, гаранционни карти и т.н.

 

StoreHouse PRO предлага възможност за отпечатване на Вашето собствено лого върху официалните документи, които издавате на своите контрагенти. Логото се отпечатва в горната част на листа, преди съдържанието на самия документ и трябва да бъде във формат BMP, JPG, PNG или TIFF. Документите върху които можете да отпечатате лого са: фактури, проформа фактури, стокови разписки, гаранционни карти, оферти и заявки. Разполагайки Вашите отличителни знаци върху тези документи, Вие можете да постигнете по-висока степен на персонализация, разпознаваемост на Вашата марка или запазен знак, дори да включите някаква допълнителна информация (като например данни за контакт с Вас).

Има два начина, по които можете да използвате тази възможност на продукта:

 • чрез подготвяне на изображение, което да се отпечатва автоматично с всеки поддържан тип документ;
 • чрез използване на готови бланки, които сте създали предварително в печатница


Настройки, свързани с отпечатването на лого


За да накарате StoreHouse PRO да отпечатва Вашето лого е необходимо да направите някои промени по настройките на програмата. Влезте в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки" и заредете раздела "Други настройки".

settings-logo.png

 

Избор на типове документи, върху които желаете да бъде отпечатвано логото

Най-напред е необходимо да вземете решение, върху кои видове документи желаете програмата да отпечатва лого. Поддържаните типове са:

 • върху фактурите и проформа фактурите
 • върху стоковите разписки
 • върху гаранционните карти
 • върху офертите
 • върху заявките


Когато пред някой от тези типове документи поставите отметка, това означава, че при отпечатването на такъв тип документ програмата ще отпечатва и Вашето лого върху него. Можете да активирате поотделно отпечатването за едни типове документи и същевременно да го забраните за други. По подразбиране отпечатването на лого е деактивирано за всички типове документи, затова ще се наложи ръчно да изберете тези от тях, върху които желаете то да се отпечатва.


Избор на файл с Вашето лого

Има две опции за избор на файл и всяка от тях има конкретно предназначение. Те са:

 • логото се зарежда от файла "logo.bmp" в директорията на БД - когато е избрана тази опция, при печат на документ от разрешените типове програмата ще проверява за наличието на файл с име "logo.bmp" в папката, в която се намира базата данни. Тази опция е подходяща за случаите, при които чрез StoreHouse PRO управлявате повече от една фирма и всяка една от тях има собствено лого. Друго предимство на тази опция е, че при преместване на базата данни от едно място, на друго, заедно с данните местите и файла с логото. Ако изберете тази опция, уверете се, че сте разположили съответния графичен файл в папката на базата данни (а при повече от една фирма - във всяка папка с база данни на StoreHouse PRO) и името му е "logo.bmp", а форматът - Windows Bitmap.
 • логото се зарежда от друг графичен файл - тази опция Ви позволява да укажете път към конкретен графичен файл във формат BMP, JPG, PNG или TIFF. При нея не е задължително графичният файл да се намира в папката на базата данни - той може да е на произволно място, но след като укажете път към него, уверете се, че той ще остане на това място и под това име. В противен случай програмата няма да може да го открие. Тази опция дава повече възможности откъм вида на графичния формат, но не е подходяща за случаите, при които работите с няколко бази данни на различни фирми.
   

  Как се прави?  

    След като изберете опцията "логото се зарежда от друг графичен файл", чукнете с мишката върху малкия квадратен бутон "...". Ще се покаже стандартния диалогов прозорец на Windows за избор на файл. Посочете желания файл и потвърдете избора си.


Печат на документите върху готови бланки с предварително отпечатано лого

Ако Вашата фирма вече е поръчала отпечатването на готови фирмени бланки в печатница и желаете да осигурите правилното позициониране на съдържанието на документите върху тези бланки, StoreHouse PRO Ви позволява да направите това чрез опцията "логото е отпечатано върху готова бланка и има височина". Когато пред тази опция е поставена отметка програмата няма да отпечатва лого, а вместо това ще започне да отпечатва самия документ с отстъп в горната част на листа. Какъв е размерът на отстъпа определяте Вие чрез опциите, които виждате на примерното изображение по-горе. Поддържат се следните отстъпи:

 • 20мм - инструктира програмата да започне отпечатването на документа 20 милиметра по-надолу от началото на горната печатируема област на листа. Това позволява да укажете, че върху готовата бланка е отпечатана информация с височина до 20 мм, която трябва да не бъде припокривана от документа;
 • 40мм;
 • 60мм;
 • 80мм;
 • 100мм;


Изисквания към файла с логото и подготвяне на нов файл за употреба с продукта

Както стана дума и по-горе, файлът с Вашето лого трябва да бъде във формат BMP, JPG, PNG или TIFF. Ако обаче сте избрали опцията с файла "logo.bmp" в папката на БД, логично форматът ще трябва да е BMP. Ако Вашият файл е в различен формат, лесно можете да го конвертирате към желания формат чрез повечето програми за обработка на изображения.

Особено важно е да обърнете специално внимание на пропорциите на логото. Причината за това е, че при отпечатване програмата ще разпъне файла до запълване на широчината на листа и едновременно с това ще увеличи пропорционално неговата височина. При квадратно (или близко до квадрат лого) това би означавало, че долният край на логото ще стигне до средата на страницата и то ще стане огромно, а Вие не бихте искали това. Ето защо, за да избегнете подобен проблем, ще трябва да създадете една празна (бяла) подложка с препоръчителните пропорции и да позиционирате логото върху нея така, както бихте желали да се появява при отпечатване. Широчината на тази подложка не трябва да надхвърля 1900-2000 пиксела, а препоръчителната височина е в порядъка на 150-250 пиксела. Можете да прегледате приложените по-долу примерни варианти, за да се ориентирате по-добре:

 

testlogo1.jpg

 

testlogo2.jpg

 

sales-invoice-print.png

 

Желателно е изображението да е с максималната възможна разделителна способност, за да се избегне т.нар. "пикселиране" на картинката при печат. Горните няколко примера са с по-ниска от препоръчителната разделителна способност, тъй като в противен случай файловете биха били прекалено големи за целите на тази статия, но тук е важно просто да илюстрираме процеса и крайния резултат.

Надяваме се, че информацията в тази статия Ви е била от полза. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас за допълнително съдействие и разяснения.×
×
 • Create New...