Jump to content

Отдалечена работа със StoreHouse PRO през Интернет

Работа в среда на терминален сървър и свързване по Remote Desktop Protocol

 

Освен най-простата реализация на едновременна екипна работа в мрежа - тази, при която се използва обща база данни, разположена върху локален файлов, складовият софтуер StoreHouse PRO поддържа и далеч по-ефективната работа в терминален режим, т.е. работа като отдалечено приложение (Remote App), което можете да стартирате по протокола Remote Desktop така, както бихте го направили, ако програмата беше инсталирана на локалния Ви компютър.

 

Много потребители са ползвали или поне са виждали така популярното приложение TeamViewer (или подобни на него VNC реализации) и имат представа, че е възможно да се осъществи връзка към отдалечен компютър по начин, който позволява да се вижда неговия екран, да се управляват мишката и клавиатурата му, както и да се достъпват ресурси, данни и устройства, които са налични на този компютър или на компютрите, до които той самият има мрежов достъп. При терминалния сървър, за който ще стане дума по-долу, схемата е подобна, но с една много важна разлика - възможно е повече от един потребител да се свързват към такъв сървър и всеки от тях да работи в свой виртуален екран, без да пречи на останалите свързани потребители и без те да виждат неговите действия (или пък той - техните).

 

В настоящата част от ръководството ще разгледаме преимуществата на тази схема на работа, ще изброим задължителните условия, на които трябва да отговаря системата Ви и ще се спрем накратко върху начина на инсталация и конфигурация.

 

Преимуществата на работата с програмата в среда на терминален сървър

 

Най-важното предимство на този тип работа е, че се осигурява възможност за едновременна употребата на продукта StoreHouse PRO от множество потребители през Интернет, т.е. вече не сте ограничени само до работа с базите данни, разположени на локалния ви файлов сървър или на личния ви компютър. Затова, ако имате отдалечени складови и търговски обекти в други части на страната или света, или имате нужда от мобилен достъп до приложението, докато пътувате със своя лаптоп или таблет, вече ще имате възможност да се свържете към програмата отдалечено и да работите с актуалните данни в реално време така, сякаш те са разположени на вашия компютър.

 

Системните администратори във вашата организация ще оценят положително факта, че администрирането на продукта вече не отнема никакво време, тъй като всяка евентуална актуализация на софтуера ще се извършва еднократно и то само на сървъра. В допълнение е възможно да се приложат по-ефективни и сигурни политики за архивиране и съхранение на данните. Не на последно място - поддържането на високоскоростен достъп до сървъра вече няма да е фактор, а това ще направи възможна употребата на мобилен интернет или други по-бавни и ненадеждни връзки при достъп до складово-производствения софтуер.

 

Освен от по-горе изброеното, мениджърите пък ще са доволни и от това, че в средносрочен и дългосрочен план разходите за поддръжка на цялата компютърна техника и мрежово оборудване ще намалеят значително, тъй като при тази схема на работа ще можете по-дълго да използвате наличното си оборудване, без да се налага ъпгрейд на хардуера или операционните системи. И не само това - вече ще е възможно да приложите пълноценно и възможността на продукта за работа с виртуални складови обекти, превръщайки отдалечените си складове в част от основната база данни, което пък ще облекчи работния процес във вашата фирма и ще направи възможно генерирането отчети върху целия масив от данни, които пък ще са на разположение денонощно и в реално време.

 

А това, от което всеки във вашата фирма несъмнено ще бъде доволен е, че всичко вече ще работи много по-бързо, плавно и гъвкаво, защото всяка една операция, която извършвате и всяка справка, която генерирате ще се изпълняват за в пъти по-кратко време. Прекъсванията на електрозахранването също вече няма да са проблем, защото ако осигурите елементарен UPS (непрекъсваемо захранване) за сървъра, ще можете да продължите работата от там, където сте спрели, когато подаването на електричество се възобнови.

 

Накрая, но не и по важност, тъй като протоколът Remote Desktop се поддържа от огромен брой операционни системи и архитектури, това означава, че продуктът ще може да се достъпва и от устройства, работещи с операционна система, различна от Windows.

 

С какво трябва да разполагате, за да реализирате работа в среда на терминален сървър

 

Най-важното, разбира се, е да разполагате със сървър с инсталирана операционна система Microsoft Windows Server Foundation или Standard Edition (версия 2008/2012 или по-нова). За закупуването на такова оборудване ще е необходимо да се обърнете към вашия предпочитан доставчик на компютърна техника. Бързаме обаче да ви предупредим - в никакъв случай не е необходимо да купувате скъп сървър. Всъщност дори и най-ниският клас сървъри на Hewlett Packard или Dell ще бъдат предостатъчни откъм изчислителна мощ за до 10-15 едновременно работещи потребителя, защото продуктът StoreHouse PRO сам по себе си е изключително бърз и оптимизиран и не изисква от вас да бъдете особено разточителни по отношение на хардуера. Това, което е важно за този начин на работа, е да осигурите бърз достъп до данните на локално ниво (на самия сървър), затова критичният елемент тук е скоростта на диска. Смятаме, че един бърз и надежден SSD диск, върху който да се разположи базата данни е много по-удачна инвестиция, отколкото най-новото в областта на процесорите или голямото количество оперативна памет. По отношение на сигурността на данните, добре е да осигурите и два надеждни твърди диска (HDD), които да конфигурирате за работа в режим RAID1 - за съхранение на архивите (ако архивите ще се съхраняват на същия сървър).

 

Съвет: Добра идея е да купите лиценза за операционната система заедно със самия сървър (т.нар. OEM лиценз) - така ще я получите на значително по-ниска цена, отколкото ако правите тази покупка отделно на по-късен етап.

 

Другото, което ще Ви е необходимо са т.нар. RDS CALs (Remote Desktop Services Client Access Licenses). Това са лицензите, които ви позволяват да осъществявате отдалечена връзка към терминалния сървър едновременно с останалите потребители. Стандартно Windows Server позволява 2 едновременни сесии (за административни цели). За всеки допълнителен компютър или потребител трябва да разполагате с допълнителен свободен лиценз от този вид.

 

Тук е моментът да направим едно уточнение - тази лицензи се разпространяват в две разновидности - "per user" (за потребител) или "per device" (за устройство), затова вашият системен администратор ще трябва да вземе решение, кой от двата вида лицензиране е по-подходящ за вашите конкретни нужди или пък е приложим за избраната версия на Windows Server и неговата конкретна конфигурация. Най-общо казано обаче, "per user" лицензирането ви дава възможност да влизате като определен потребител (на който е присвоен такъв лиценз) от неограничен брой устройства (компютри, таблети, смартфони и т.н), доколкото лицензът не се използва в същото време на друго устройство от същия потребител. От друга страна обаче "per device" лицензирането позволява да присвоите лиценза на точно определено устройство, което се използва/споделя от неограничен брой потребители (например, ако във фирмата ви се работи на смени и различни оператори използват един компютър по различно време). За оферти и закупуване на RDS CALs следва да се обърнете към вашия предпочитан доставчик на софтуер (или оторизиран дилър на Microsoft).

 

По отношение на лицензите за складовия софтуер StoreHouse PRO - за разлика от стандартната схема на лицензиране на продукта, която се прилага при стартирането му извън терминален сървър (т.е. за отделна машина), тук лицензирането вече е "на потребител", т.е. за всеки отделен потребителски акаунт на сървъра (което не означава потребителски акаунт в StoreHouse PRO!) ще е необходимо да разполагате и с един свободен лиценз за StoreHouse PRO, който да инсталирате в акаунта на потребителя. С други думи, ако на сървъра създадете 5 потребителски акаунта, които независимо дали едновременно или пък по различно време ще достъпват/стартират програмата, то ще трябва да имате и 5 свободни лиценза за StoreHouse PRO - по един за всеки от петте терминални потребителя. В случай, че не разполагате с необходимия ви брой лицензи, винаги можете да заявите допълнителни, след като влезете със своето клиентско име и парола в сайта на Елизия ЕООД.

 

По отношение на достъпа до терминалния сървър по Интернет, т.е. извън рамките на локалната мрежа, добре е да разполагате и със статичен публичен IP адрес, който да не се променя с времето (т.е. да не е динамичен) или ако това не е възможно, поне осигурете друга схема, която да позволи бързо и удобно адресиране на сървъра. Вашият системен администратор ще Ви посъветва най-добре за възможностите в тази насока.

 

Относно сигурността на работа през Интернет, желателно е да изградите някаква форма на VPN (виртуална частна мрежа), върху който да се извършва отдалеченото свързване към терминалния сървър, но това е изцяло в сферата на компетентност на вашия IT отдел.

 

Инсталация и конфигурация на продукта StoreHouse PRO на терминалния сървър

 

Инсталацията на програмата върху сървъра става по стандартния начин и трябва да е само една, а не отделна за всеки потребител.

 

Необходимо е да създадете една празна папка (директория) за базата данни, която ще бъде управлявана с инсталираното на този сървър копие на StoreHouse PRO. Ако базите данни ще са повече от една (примерно за няколко фирми), тогава за всяка от тях създайте нова празна директория. За всеки потребителски акаунт, който следва да достъпва базата данни, трябва да осигурите права за четене и запис на данни в папката, която съдържа базата данни, до която потребителят следва да има достъп.

 

За всеки отделен терминален потребител е необходимо да бъде създаден отделен потребителски акаунт в Windows Server. Терминалните потребители трябва да са членове на потребителската група "Remote Desktop Users", за да могат да осъществяват Remote Desktop сесия към сървъра. Всеки от тях трябва да разполага с необходимите права за достъп до папката с базата данни.

 

Програмата трябва да се стартира последователно (не едновременно!) от името на всеки един от потребителските акаунти в Windows Server и да се изпълни следната процедура:

 

- при първото стартиране натиснете бутона "Зареждане на съществуваща база данни" (от мениджъра за управление на бази данни, който ще се появи) и изберете папката с базата данни, с която ще работи този потребител.
- след това влезте като администратор на StoreHouse PRO (потребител "admin" или друг администратор в програмата) и въведете един от свободните лицензи за програмата, които предварително сте закупили от нас. Това трябва да е лиценз, който няма да се използва от друг потребител или на друг компютър.
- след успешна регистрация последващите влизания в програмата трябва да стават с потребителското име на конкретния потребител (а не като администратор)

 

Забележка: В случай, че в папката с базата данни все още не съществува база данни на StoreHouse PRO, вместо бутона "Зареждане на съществуваща база данни" натиснете бутона "създаване на нова база данни" и от менюто, което ще се появи, изберете опцията "Създаване в друга директория". После посочете директорията, в която желаете да бъде създадена базата данни.

 

Повторете тези стъпки за всеки един от останалите потребителски акаунти в Windows сървър, докато не се уверите, че за всеки един от тях е указан правилния път към базата данни и е въведен отделен лиценз за StoreHouse PRO.

 

Накрая конфигурирайте достъпа до терминалния сървър за всеки един от потребителите на неговия локален компютър и не пропускайте да пренасочите печата на документи и справки към локалния принтер, който се използва от потребителя. Обърнете внимание, че не трябва да инсталирате програмата и на локалния компютър на терминалните потребители.

 

За всякакви допълнителни въпроси, свързани с планирането и реализацията на инфраструктурата, както и употребата на програмата в среда на терминален сървър, можете да се свързвате с нас в рамките на вашия абонамент за техническа поддръжка.

 

Назад към съдържанието×
×
  • Create New...