Jump to content

Инсталиране върху флаш памет и стартиране в portable вид

 

Малкият размер на програмата StoreHouse PRO и относителната й независимост от конкретни компоненти на операционната система, изкушават някои от потребителите на продукта да го инсталират върху преносима памет от тип "флашка" и да го стартират директно от нея. Действително, програмата позволява подобен тип работа и в настоящата статия ще се опитаме да обясним процеса по създаване на подобна инсталация. Все пак, има известни условия и ограничения, с които бихме искали да сте запознати, преди да реализирате подобна схема на работа с нашия продукт.

 

Преди да продължите

Най-напред, нека отбележим, че ние не Ви препоръчваме подобен начин на работа с продукта. Той е проектиран и реализиран с идеята да се инсталира и използва единствено върху стандартния носител на информация в системата, а именно - твърдия диск на компютъра. По тази причина, ако решите да игнорирате предупреждението и съветите ни, евентуалните последствия от това ще бъдат изцяло на Ваша отговорност. Все пак, ако въпреки това сте напълно сигурни, че желаете да работите по този начин, обърнете внимание на още едно предупреждение, което може да Ви спести значителни главоболия в бъдеще...

По подразбиране операционната система MS Windows работи с флаш паметите по начин, при който се използва т.нар. "кеширане" при запис (write-caching) на данните. Това в общи линии означава, че процесът на запис на определено количество данни върху флаш паметта ще изглежда като завършил още преди реално това да е станало факт. Всъщност, данните се съхраняват в специален бърз буфер в паметта, откъдето по-късно ще бъдат прочетени и дозаписани върху значително по-бавната флаш памет. Разбира се, това се прави единствено с цел подобряване на комфорта и бързината на работа с бавни памети, но е и сериозна предпоставка за инцидентно повреждане на прехвърляните данни или дори пълната им загуба. За да илюстрираме проблема, нека приемем, че продуктът иска да запише данни с обем около 1 мегабайт в базата данни на StoreHouse или пък да създаде архив на базата данни с този размер. Обикновено, от гледна точка на потребителя, това става почти моментално и изглежда сякаш данните са вече записани. В реалността, обаче, част от данните е възможно да са съхранени в буфера, за който стана дума по-горе, и все още да не са записани изцяло върху външната памет, изчаквайки по-подходящ момент за това. В тази ситуация всяко инцидентно изключване на външната памет или прекъсване на електричеството потенциално могат да доведат до повреждане на базата данни или до загуба на част от данните. Ето защо, най-настоятелно Ви приканваме, ако сте решили да използвате продукта по този начин, или пък възнамерявате да съхранявате каквато и да е част от неговите файлове върху външни памети, да изпълнявате стриктно процедурата по безопасно изключване на външни устройства в операционната система всеки път, когато желаете да изключите флашката, а също и да си осигурите непрекъсваемо захранване (UPS) за компютъра, на който се записват данните. Игнорирането на това предупреждение може да доведе до неприятни последствия, за които ние не носим отговорност.
 

Забележка: Кеширането при запис на данните може да бъде изключено и по този начин да се увеличи сигурността на данните за сметка на известно намаляване на бързодействието при записа им. Това, както и въпросите относно самата процедура за безопасното изключването на външни памети, ще трябва да адресирате към Вашия системен администратор (ако не можете да се справите сами), тъй като те са извън обхвата на настоящата статия.
 

Като имате предвид написаното по-горе, вече можете да продължите към следващата част на тази статия, в която са описани конкретните стъпки по реализирането на преносима инсталация на програмата.

 

Как се инсталира продукта на преносим носител (флашка)

 1. Ако все още не сте направили това, извършете първоначалната инсталация на продукта върху локалния твърд диск на компютъра, по начина, който е описан в ръководството за работа. (Ако вече имате такава инсталация, можете да пропуснете тази стъпка)
   
 2. Стартирайте продукта и извършете процедурата по регистрация на копието на програмата, по начина, който е описан в оригиналното писмо с лицензните данни и паролите, които сте получили от нас при закупуването на лиценза. (Ако вече сте извършили регистрацията или пък използвате безплатната версия на продукта, можете да пропуснете тази стъпка).
   
 3. Създайте архив на базата данни чрез средствата на програмата. Отбележете си името и мястото, на което е създаден архивния файл.
   
 4. Затворете приложението и включете флаш паметта, върху която смятате да разположите програмата.
   
 5. Създайте нова папка с произволно, зададено от Вас име (например "storehouse").
   
 6. Като използвате файловия мениджър на Windows, заредете папката, в която е инсталирана програмата на Вашия твърд диск. По подразбиране папката, в която се инсталира продукта е C:\Program Files (x86)\itss\StoreHouse, освен ако Вие не сте посочили различна директория. В този случай ще е необходимо да я откриете и отворите.
   
 7. Копирайте всички файлове, които се намират в тази папка, а после ги поставете в папката, която създадохте върху флаш паметта в стъпка №5.
   
 8. Стартирайте програмата чрез директно двукратно кликване върху файла "storehouse.exe" (възможно е при Вас да се вижда и само като "storehouse", т.е. без разширението), който вече се намира в новосъздадената директория във флашката. Не използвайте която и да е от иконките, създадени от предишната инсталация на програмата!
   
 9. Само за потребителите на пълната версия на програмата: Ако програмата се зареди автоматично до екрана за въвеждане на име и парола, без да издаде съобщение, че не е намерена база данни, уверете се, че пътят към използваната база данни, който се изписва в полето "активна база данни в директория" е директорията, която сте създали върху флашката, а не някоя друга директория, която се намира върху локалния Ви твърд диск. Ако това не е така, значи сте задали собствен път към базата данни и ще е необходима допълнителна намеса, за която можете да получите инструкции след като се свържете с нас по телефон или имейл, в рамките на Вашия абонамент за поддръжка и актуализация на продукта.
   
 10. Изпълнете операция по възстановяване на данните от архивно копие и посочете архивния файл, който създадохте в стъпка №3. Уверете се, че сте разрешили на програмата да извърши проверка за валидност на архива.
   
 11. След завършване на възстановяването от архива, програмата ще прекрати своята работа. Стартирайте я отново чрез файла "storehouse.exe" и се уверете, че данните са възстановени успешно, и че пътят към базата данни сочи към директорията на флаш паметта.
   
 12. Само за потребителите на PRO версията: Влезте в менюто "Помощ" -> "За програмата" -> натиснете едновременно и задръжте натиснати клавишите Ctrl+Alt, след което чукнете върху бутона "Промяна". От екрана за регистрация чукнете върху бутона "Генериране на файл с лицензни данни".
   
 13. Прекратете работата на програмата.
   
 14. Накрая, за да се предпазите от инцидентно стартиране на локалното копие на програмата, извършете деинсталация на продукта чрез предвидения деинсталатор на програмата, както е описано в ръководството за работа с продукта. В този момент инсталацията на продукта ще съществува единствено върху флаш паметта.
   
 15. От този момент нататък, стартирането на програмата ще трябва да се извършва винаги само чрез ръчно изпълнение на файла "storehouse.exe", намиращ се в папката с програмни файлове и данни върху флашката.


Забележка: В зависимост от това, как точно възнамерявате да използвате продукта, желателно е да обмислите внимателно и това, къде и кога ще се извършва архивиране на данните Ви. По подразбиране архивирането ще се извършва в папката с документи на потребителя, т.е. на локалния компютър, вместо върху флашката. Ако обаче желаете да промените това, можете да го направите чрез съответните настройки в менюто "Система" - "Архивиране", но имайте предвид, че тази настройка ще важи единствено за компютъра, на който е зададена. Ето защо е необходимо да се уверите, че не архивирате данните си на чужд компютър, без предварително да се променили пътя за архивирането им за конкретната машина. В общия случай препоръката е е да оставите настройката така, както е по подразбиране, и да архивирате данните си само на компютри, които са Ваша собственост, т.е. да избягвате да правите архив върху чужди компютри.

 

Ограничения

При работата си с програмата по начина, описан в настоящата статия, трябва да имате предвид, че съществуват няколко ограничения, с които трябва да сте наясно предварително:

 • Този начин на работа не е подходящ за потребители, които оперират с повече от една база данни.
   
 • StoreHouse PRO се лицензира за употреба на определен брой работни места. Това означава, че използването на един и същи лиценз върху два или повече компютъра едновременно не е разрешено. За да стартирате програмата на втори компютър е необходимо или да имате допълнителен лиценз за този компютър, или пък да сте се уверили изрично, че никой друг освен Вас няма да използва лиценза, докато Вие стартирате програмата от флаш паметта на различна машина (ако това е целта Ви). Във всеки случай, при липсата на лиценз за допълнителен компютър, трябва да осигурите минимален период от 30 минути между преустановяването на работата с продукта на единия компютър и започването на работата с него на нов компютър.
   
 • Всички настройки на програмата, които са маркирани като "предпочитания на потребителя" ще важат само за компютъра, на който са били зададени. При стартирането на програмата в преносим режим на нов компютър, на който тези настройки не са били предварително зададени, ще се прилагат настройките по подразбиране. От друга страна, настройките, които са обозначени като "глобални" не се подчиняват на това правило и се записват в самата база данни, т.е. ще се прилагат автоматично навсякъде, където зареждате тази база.
   

 ×
×
 • Create New...