Jump to content

Едновременно избиране на няколко елемента от списък

В настоящата статия ще се опитаме да внесем разяснение по един конкретен въпрос, който е доста често задаван от потребителите на продукта StoreHouse PRO. Както е добре известно, при кликване с мишката върху произволен елемент от списъчен изглед, елементът се оцветява в различен цвят и това е визуалната индикация, която ни информира, че елементът е избран. При кликване върху друг елемент обаче, селекцията на първия избран от потребителя запис се отменя автоматично, а вместо това се маркира последния посочен елемент. Ето защо, сега ще се опитаме да обясним и демонстрираме начините за избиране на два или повече записа от списък с множество елементи и ще дадем примери за приложението на тази възможност.

 

Тъй като начинът за избиране на два или повече елемента в списъчен изглед не е нещо, което е строго специфично за продукта StoreHouse PRO, а всъщност е функция на операционната система, най-вероятно мнозина от вас вече са наясно как точно се извършва тази процедура. Тези от вас обаче, които не са наясно с тази материя, могат да продължат да четат, тъй като освен в нашия продукт, същата процедура намира приложение в огромен брой други продукти, в които вероятно също бихте могли да се възползвате от употребата й.

 

Примери за случаи на възможна употреба

В някои части на продукта StoreHouse PRO е възможно (или дори препоръчително) да избирате повече от един елемент от даден списъчен изглед, така че да сте в състояние да приложите определена операция върху всички избрани записи наведнъж, вместо върху всеки един от тях поотделно, което не само че би било непрактично от гледна точка на необходимото време и усилия, но и в определени случаи би довело до невъзможност за завършване на определени операции.

Част от примерите за възможната употреба са:

 • В модул "Продажби": съставяне на сборна фактура към две или повече нефактурирани стокови разписки - тъй като предназначението на тази операция е именно издаването на една фактура, в която да е събрано съдържанието на два или повече документа от тип "стокова разписка", то изборът на само един документ от списъка с нефактурираните стокови разписки би бил крайно нелогичен и излишен. Със същия успех можете да използвате просто функцията "Фактура към издадена стокова разписка", където и без друго можете да посочите само един документ.
 • В модул "Стоки": при прилагане на която и да е от пакетните операции за работа с артикули, част от които са: скриване и показване на артикули, промяна на групата на избраните артикули, задаване на нова цена, търговска отстъпка по клиенти, минимални наличности и т.н. Също в този модул е възможно да приложите собствен избор на елементи при осъществяване на експорт на артикули в CSV файл (ако не е необходимо да се експортират всички записи в списъка).
 • В модул "Контрагенти": при функцията за бързо скриване на контрагенти, които не желаете повече да се показват в списъците
 • и т.н...


Метод 1: Бързо избиране (или изключване на избора) на два или повече последователни елемента от списък

Най-бързият метод за избор на множество елементи в списъчен изглед е приложим в случаите, при които елементите, които трябва да бъдат избрани, са разположени последователно в списъка и между тях няма елементи, които не трябва да са част от селекцията, а ако има такива, те са достатъчно малко на брой, така че да могат да бъдат изключени бързо от потребителя (на което ще се спрем малко по-късно).

 

И така, за да маркирате желаните елементи на списъка направете следното:

 1. Чукнете с левия бутон на мишката върху първия (или последния) елемент на селекцията. Уверете се, че елементът е избран;
 2. Прехвърлете се към противоположния край на селекцията като внимавате да не я промените чрез неволен избор на друг елемент с мишката или клавиатурата;
 3. Натиснете клавиша "Shift" от клавиатурата и го задръжте в натиснато положение;
 4. Докато все още държите натиснат клавиша "Shift", чукнете с левия бутон на мишката върху последния запис от списъка с елементи, които желаете да изберете;
 5. Отпуснете клавиша "Shift";
 6. Всички елементи (от първия до последния посочен от Вас) са вече маркирани и можете да приложите върху тях избраната от Вас операция, ако такава възможност се поддържа в конкретната част на програмата.


Метод 2: Избирателно маркиране (или изключване на избора) на два или повече елемента от списък

Вторият метод се прилага тогава, когато елементите, които трябва да бъдат избрани не са разположени последователно в списъчния изглед, т.е. между тях има елементи, които не трябва да бъдат маркирани. В този случай последователността от действия е следната:

 1. Чукнете с левия бутон на мишката върху който и да е елемент на селекцията. Уверете се, че елементът е избран;
 2. Натиснете клавиша "Ctrl" от клавиатурата и го задръжте в натиснато положение докато не приключите с избора на елементи (или поне го дръжте натиснат по време на избора);
 3. Докато държите натиснат клавиша "Ctrl", чукнете последователно с левия бутон на мишката върху всеки един от елементите на списъка, които желаете да изберете;
 4. Когато приключите с избора на елементи, вече можете да отпуснете клавиша Ctrl;
 5. Всички желани елементи са вече маркирани и можете да приложите върху тях избраната от Вас операция, ако такава възможност се поддържа в конкретната част на програмата.


Комбиниране на двата метода и изключване на елементи от селекцията

В определени случаи е възможно да се окаже, че най-бързият и ефективен метод за избор на елементи е всъщност комбинация на горните два. Пример за такива случаи може да бъде поредица от последователно разположени елементи, сред които има един или повече редове, които не трябва да бъдат избрани, или пък поредица от няколко последователно разположени елементи, след които следват други елементи, подлежащи на избиране, но които не са разположени последователно, без прекъсване.

Очевидно е, че в такива случаи използването на само един от описаните по-горе методи няма да доведе до желания резултат, ето защо се налага да приложим и двата по начин, който ще ни осигури постигането на желаната селекция.

Пример:
Да приемем, че използвайки метод №1 сме маркирали всички елементи на списъка, които желаем да са избрани, но сред тях се намират 1-2, които бихме желали да изключим от избора. За да направим това е достатъчно да използваме описаната в метод №2 последователност от действия, така че чрез задържане на клавиша "Ctrl" и последователно чукване на нежеланите, но маркирани преди това елементи, да ги премахнем от селекцията. С други думи, можем да използваме описаните по-горе методи в комбинация и при това не само за маркиране на артикули, но и за премахване на елементи на селекцията. По същия начин можем вместо да изключваме (или пък като допълнение на изключването на) елементи, да продължим да маркираме следващи елементи, които също бихме желали да включим в избора.

 

Надяваме се, че информацията в тази статия Ви е била от полза. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете в нашия форум за техническа поддръжка.×
×
 • Create New...