Jump to content

Групи

Създаване на номенклатура на групите

 

Преди да започнете да въвеждате артикули в базата данни е необходимо да създадете една или повече групи, с които ще асоциирате артикулите от Вашата номенклатура. В StoreHouse групите са важен елемент, който ще Ви помогне да постигнете максимална гъвкавост при изготвянето на множество справки. Не пренебрегвайте значението на тази стъпка, ако желаете да се възползвате в пълна степен от възможностите, с които разполага програмата.

Номенклатурата на групите е набор от текстови етикети, организирани в йерархична (дървовидна) структура. Можете да имате неограничен брой групи, а всяка от тях - неограничен брой подгрупи. Всяка подгрупа също може да има свои подгрупи и т.н. На най-горното ниво в йерархията стоят основните групи. Въпреки, че програмата не Ви ограничава относно броя на основните групи, все пак добра идея е да се ограничите до няколко главни групи от най-високо ниво и после към тях да създадете необходимия Ви брой подгрупи.

groups.gif

За да илюстрираме процеса на създаването нека създадем няколко примерни групи. Стартирайте редактора на групите от лентата с инструментите или чрез клавиатурната комбинация Ctrl+F1. Ще се покаже прозореца, в който се създават, редактират и премахват групи.

Създаване на групи

За да създадете група, натиснете бутона "Нова група" или F2. В полето за наименование на групата напишете кратко, но достатъчно описателно наименование на първата група. Възможно е да използвате както букви, така и цифри. Имайте предвид, че програмата ще сортира автоматично наименованията на групите в азбучен ред, така че, ако желаете да разположите някои от тях на по-челни места в списъка, можете да си създадете схема за наименуване, която започва с цифра или друг знак, който би нормално сортиране по азбучен признак, би позволил "класирането" на групата в началото.

За целите на това ръководство първата група, която ще създадем ще носи условното наименование "стоки и материали" (без кавички). За да съхраните новата група, натиснете Enter от клавиатурата или ОК от екрана.

groups-firstgroup.png

Вече разполагаме с една основна група и програмата я показва в списъка на групите.

groups-firstgroupok.png

Нека създадем още няколко. Натиснете отново бутона за създаване на група и следвайки горната процедура създайте още 3 основни групи, които ще наречем "изделия", "услуги" и "други". Това, което трябва да получите като краен резултат ще изглежда така:

groups-moregroups.png

Промяна на групи

Очевидно е, че макар азбучното подреждане да е удобно и прегледно, ако желаем да подредим групите по друга схема или просто по някакъв приоритет, ще е необходимо да променим наименованията им, за да "излъжем" програмата така, че да следва избраната от нас схема на подреждане. За целта, а и за да демонстрираме как се редактира група, ще направим следното:

- кликнете върху наименованието на групата, която означихме като "стоки и материали" и натиснете клавиша F3 или бутона "Промяна". Групата ще се зареди в режим на редактиране и това ще ни даде възможност да променим името й. Докато запазваме досегашното й наименование същото, просто добавете в началото "01 - " и оставете един интервал между тирето и "стоки и материали" за по-голяма прегледност. Крайното наименование на групата ще стане "01 - стоки и материали". За край натиснете клавиша ENTER.

- по същия начин променете името на групата "изделия" така, че да стане "02 - изделия"

- преименувайте групата "услуги" на "03 - услуги"

groups-reordered.png

Разбира се, този пример може би ще Ви се стори безсмислен и най-вероятно мнозинството от потребителите няма да се възползват от този начин за надхитряване на програмата, но основното тук е да демонстрираме как се редактират наименованията на групите.

Сега е момента да отбележим, че групите могат да бъдат създавани и редактирани по всяко време, независимо от това, дали към тях има или няма асоциирани артикули. Единственото ограничение е, че не можете да задавате едно и също име на две или повече групи, ако тези групи директни подгрупи на една и съща група или, т.е. намират се на съседни места в в йерархията на групите. Като се изключи това, можете да променяте не само наименованията им по всяко време, но също така и да ги премествате в йерархията на номенклатурата на групите - също по всяко време. И точно това ще демонстрираме в следващия пример.

Вече уточнихме как се преименува група, но ако Ви направи впечатление, освен наименованието на групата, в режима на създаване и редактиране можете да укажете на програмата, че тази група е подгрупа на друга. Нека видим как става това.

Трансформиране на група в подгрупа

Маркирайте групата с наименование "други" и натиснете бутона за промяна. Този път няма да променяме наименованието на групата, а вместо това ще направим така, че тя да стане подгрупа на някоя от останалите три основни групи. Поставете отметка пред групата "изделия". Това ще укаже на програмата, че групата, която редактираме е подгрупа на друга група - тази, пред която сме поставили отметка. Накрая натиснете бутона за потвърждение, за да запишете промените.

groups-firstsubgroup.png

Както можете да видите, групата "други" е изчезнала от списъка на основните групи, но пък пред наименованието на групата на изделията се е появил знак "+", което означава, че тази група има подгрупи. За да видите подгрупите на "02 - изделия" кликнете двукратно с левия бутон на мишката върху нея или кликнете един път върху знака "+". За да скриете подгрупите, отново кликнете двукратно върху "02 - изделия" или върху знака "-" в началото на реда. Алтернативен начин е да натиснете бутона F4 от клавиатурата.

groups-firstsubgroupshow.png

Директно създаване на подгрупа

Директното създаване на подгрупа не се различава особено от създаването на основна група. Можете да подходите по два начина:

1. Да натиснете бутона "Нова група" и след като зададете наименованието на новата група, да поставите отметка пред групата от списъка, към която желаете да прикачите новата подгрупа;
или
2. Да маркирате с мишката първо главната група, към която ще правите подгрупа, а след това да натиснете бутона "Нова подгрупа". При този метод програмата автоматично ще постави отметка на нужното място.

И двата начина водят до един и същи резултат, така че изберете този, който Ви се струва по-бърз и удобен в конкретния момент.

Следващата ни цел е да създадем една или повече подгрупи към всяка от останалите две основни групи, а накрая - да създадем подгрупи и на самите подгрупи. Като използвате придобитите дотук знания за начина на работа с редактора на групите, опитайте се да възпроизведете следната схема:

groups-moresubgroups.png

Ако сте се справили с това упражнение, тогава поздравления - Вие сте овладели начина на създаване и редакция на групи. Едно последно уточнение - чрез функцията за промяна на групите можете да променяте положението не само на единични групи, но също така и на цели "клонове", заедно с техните подгрупи. Това ще рече, че ако укажете на някоя от групите, че тя вече е подгрупа на друга група и в същото време първата има подгрупи, а те от своя страна - други подгрупи, то при преместването ще бъдат преместени автоматично и всички нейни поднива. Важно е само да знаете, че една група не може да бъде подгрупа на себе си, и че не можете да преместите групата на място, в което вече има друга група със същото наименование.

Изтриване на групи

Няма да се спираме в подробности върху операцията за изтриване, защото тя е изключително проста и интуитивна. За да изтриете група, която вече не Ви трябва или която сте създали по погрешка е достатъчно да я маркирате в списъка и да натиснете бутона за изтриване. Можете да изтривате групи и подгрупи във всеки един момент от работата с програмата, но е важно да запомните, че има няколко случая, при които изтриването няма да е възможно: ако групата има асоциирани с нея артикули, или ако тя има подгрупи (независимо, дали самите те са асоциирани с артикули или не).

 

<-- Към съдържанието

 ×
×
  • Create New...